Huize Ommerstein

Een website speciaal gewijd aan huize Ommerstein in Echteld.
Klik op de links voor meer informatie over:
Geschiedenis ¦ Bewoners ¦ Tuin ¦ Echteld


Geschiedenis


Met dank aan de heer Dick van Ommeren.

Geschiedenis Ommerstein - Periode 1916-1924

Ommerstein werd gebouwd in 1916 door de familie Dirk van Ommeren.
o1f2 (58K)

Het gezin bestond uit D.A.van Ommeren, geboren 1868 in Echteld en G van Ommeren-van Ringelestijn, geboren 1866 eveneens in Echteld. en de kinderen Dit geboren 1898 en Cees (C.D.A.) geboren 1900.

De familie woonde tot 1916 in de Voorstraat in Echteld.
Het betrof een kolossale boerderij die stond op de plaats, waar nu het woonhuis Voorstaat 11 staat. Deze boerderij had de achteringang aan de Achterstraat, ter hoogte van Slagerij van Doorn.
Deze boerderij had eerder behoord tot de eigendommen van het Kasteel, maar was later door Dirk van Ommeren gekocht.
Enkele maanden na het vertrek van de Familie van Ommeren, ging de boerderij in vlammen op en werd het perceel gesplitst in 2 wooneenheden, Voorstraat 11en Achterstraat 6

Het perceel grond aan de Ooisestraat werd gekocht van de familie van Mill (boerderij Malburg). Destijds het enige huis aan de westkant van de Ooisestraat.
Het perceel grensde aan de Achterstraat (zie plattegrond). Het perceel aan de overzijde van de Ooisestraat behoorde ook tot Ommerstein.

De naam was een samentrekking van de namen van Ommeren en van Ringelestijn.
Het verschil in spelling werd op de koop toegenomen.

o1f3 (187K)

Dirk van Ommeren was geboren in Café de Vogelenzang aan de Linge in Echteld
Later is hij verhuisd naar boerderij Groot Meer aan de Meersteeg.
Deze boerderij is afgebroken i.v.m. de Betuweroute en staat nu te pronken in Beneden-Leeuwen.
Dirk van Ommeren had 1 broer Jan van Ommeren (café de Roskam in IJzendoorn)

Gijsberta van Ringelestijn was geboren op boerderij Dijkzicht eveneens in Echteld.
Zij had 2 broers en 5 zusters.

Dirk van Ommeren was voornamelijk veehandelaar. Eerst samen met zijn broer, later alleen. Het boerenbedrijf was bijzaak en werd gerund door zijn vrouw en het personeel.
De veehandel betrof de inkoop van rundvee uit de gehele Betuwe voor levering aan het Buitenland.
Er werd geëxporteerd naar Frankrijk en Engeland
Dit was tijdens de oorlogsjaren ’14-’18 denk ik een zeer lucratieve handel Wekelijks werd er vee met de trein naar Rotterdam vervoerd.
Ook werd er regelmatig vee naar Rotterdam verscheept.
Op de Ophemertsedijk in Tiel is het hekwerk waar de koeien aan werden vastgebonden nog te zien.

Dirk van Ommeren bezocht wekelijks met zijn Tilbury alle veemarkten in de Betuwe en reisde maandelijks met de trein naar Rotterdam om met zijn agenten af te rekenen.
De verbindingen waren zodanig dat hier 2 dagen voor moesten worden uitgetrokken.

Ook was Dirk van Ommeren Agent van de Remonte.
Dit was een dienst van het Ministerie van Oorlog. dat voor de vervanging en aanvulling van het paardenbestand zorgde.
Regelmatig werden op Ommerstein keuringen en aankopen verricht.

Daarnaast was van Ommeren sub-rentmeester over de landerijen in de West-Betuwe van de legendarisch Jan J. Luden uit Heumen, wonende op het Jachtslot Mookerheide.
De Rentmeerster van Luden was de heer G.M. Montenberg.
Enkele keren per jaar kwam de Heer Montenberg op Ommerstein afrekenen.

In de plaatselijke gemeenschap nam Dirk van Ommeren uiteraard ook een belangrijke plaats in. Hij was lid van het Polderbestuur en Hoofd van de Brandweer.
Ook was hij actief in de Sociëteit in het Wapen van Balveren.

Gijsberta (Gijsje) van Ommeren - van Ringelestein was ook een boerendochter en had een vrolijk karakter. Zij was op verjaardagen bruiloften een “gangmaakster”.
De Familie van Ringelestein nam in Echteld een vooraanstaande plaats in.
Op Ommerstein had Gijsje de “touwtjes strak in handen. Zij runde immers het boerenbedrijf.
Zij had een inwonende dienstbode en een aantal knechts tot haar beschikking.
Het was een gemengd bedrijf met vee (koeien, paarden, varkens en kippen) bouwland (werd gepacht) en fruit.

Dochter Dit was 18 toen het gezin verhuisde naar Ommerstein.
Zij genoot een onbezorgde jeugd. Na de lagere school werd ze door haar moeder geleidelijk aan ingeschakeld bij de vele werkzaamheden in de huishouding en op de boerderij.

Cees van Ommeren bezocht na de school in Echteld, de V.G.L.O. school in Tiel. en werd daarna door zijn vader opgeleid in de veehandel.


Geschiedenis Ommerstein - Periode 1924-1930
Wordt aan gewerkt.


Met dank aan de heer Dick van Ommeren voor bovenstaande beschrijving.

Heeft u zelf foto's of informatie over huize Ommerstein?
Neem dan contact op via Huize@Ommerstein.nl.